برنامه آموزشی سه روزه برای کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در بلخ، شهر مزارشریف

 برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف در بلخ شهر مزارشریف تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی” از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان  در ماه فبروری ۲۰۲۱ برگزار گردید.   دایر نمودن چنین برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی که فرصتی خوبی برای تبادل نظریات و تجربیات …

برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت محترم امورداخله “ تحت عنوان “ظرفیت سازی در زمینه های روانی اجتماعی ، حقوقی ، پشتیبانی و تقویت ظرفیت کارمندان”

 برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم امورداخله در کابل برگزار گردید.  این  برنامه آموزشی “ تحت عنوان  “ظرفیت سازی در زمینه های روانی اجتماعی ، حقوقی ، پشتیبانی و تقویت ظرفیت کارمندان” در ماه مارچ ۲۰۲۱ از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان برگزار گردید که راه اندازی چنین برنامه ها فرصت خوبی  برای …

برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی”

برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف در کابل تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی” از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان  در ماه فبروری ۲۰۲۱ برگزار گردید.   دایر نمودن چنین برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی که فرصتی خوبی برای تبادل نظریات و تجربیات می باشد، …

Third Round Training for Ministry of Women’s Affairs staff

DAWEO conducted capacity building training for MoWA staff in Kabul on 23 November, 2020 for three days. Based on the demand of ministry of interior, DAWEO include staff of MoI in 2020 trainings with MoWA sessions. 19 participants attended from Kabul, Laghman, Parwan, Paktia, Herat, Samangan and Kapisa. The training covered psychosocial topics such as; sympathy, professional confidentiality, active listening …

Third Round Training for Ministry of Haj staff

DAWEO conducted capacity building training for MoHaj staff in Kabul on 02 November, 2020 for three days. 20 Participants attended the training from Kabul, Parwan, Kapisa, Kunar, Kandahar, Nuristan, Daikundi and Samangan. The training covered both psychosocial and legal topics such as; stages of psychosocial development in children, stages of moral development in children, role of proper marriage in the …

Second Round Training for Ministry of Women’s Affairs staff

DAWEO conducted capacity building training for MoWA staff in Kabul on 25 October, 2020 for three days. Based on the demand of ministry of interior, DAWEO include staff of MoI in 2020 trainings with MoWA sessions. 18 participants attended from Kabul, Logar, Sarepul, Jawzjan, Helmand, Kandahar, Badakhshan, Badghis, Nangarhar and Khost. The training covered psychosocial topics such as; sympathy, professional …

Second Round Training for Ministry of Haj staff

DAWEO conducted capacity building training for MoHaj staff in Kabul on 28 September, 2020 for three days. 20 Participants attended the training from Kabul, Urozgan, Zabul, Takhar, Ghor,Herat and Paktika. The training covered both psychosocial and legal topics such as; stages of psychosocial development in children, stages of moral development in children, role of proper marriage in the health of …

First Round of Psychosocial and Legal Training for WPC staff Herat

DAWEO conducted psychosocial and legal virtual training for women protection center staff of western zone Afghanistan on 15 August, 2020 for three days. The training was conducted virtually due to COVID-19 restriction and the high spread rate in Herat Province. 13 participants from the organizations that run women protection centers participated to the training. They were from Herat and neighboring …